Training Intervisie

Training Intervisie

Elke medewerker heeft waardevolle kennis en ervaringen in huis en het kan tot mooie resultaten leiden wanneer deze kennis en ervaringen binnen een team met elkaar worden gedeeld. Om deze gewenste overdracht van kennis en ervaringen te bereiken, kunt u de welbewezen intervisiemethode gebruiken.

Tijdens de “Training Intervisie” leert u een gestructureerde en praktische methode om collega’s in een open sfeer samen te laten leren van elkaar. Alle deelnemers zullen in staat zijn om de intervisiemethode zelfstandig toe te passen.

Titel Intervisie
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 3 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 12
Leerdoelen

U leert de intervisie methode zelfstandig toe te passen

U leert het zelflerend vermogen van een team te bevorderen

U leert een veilige kennisdeling te faciliteren

U leert op een gelijkwaardige wijze de kennisdeling te faciliteren

U leert een open sfeer te creëren waarin alle deelnemers vrijuit hun kennis en ervaringen kunnen delen

U leert te reflecteren op ervaringen in plaats van op inhoud

U leert een neutrale positie in te nemen

U leert de vaardigheden voor elke afzonderlijke rol van de intervisie methode

U leert tools te gebruiken voor elke afzonderlijke rol van de intervisie methode

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen