Training Meer plezier in uw werk

Training Meer plezier in uw werk

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Een deel van die werkdruk wordt veroorzaakt door het accepteren van allerlei taken waar u liever nee tegen had willen zeggen, een deel van die werkdruk wordt veroorzaakt door een inefficiënte weekplanning waardoor de balans tussen werk en privé wordt verstoord en een deel van die werkdruk wordt veroorzaakt doordat er te weinig rustmomenten zijn en alle activiteiten, zowel in werk als in privé, door elkaar lopen.

Tijdens de “Training Meer plezier in uw werk” leert u op een prettige manier nee te zeggen, leert u te zorgen voor een ideale weekplanning en leert u op een geconcentreerde doch ontspannen manier te werken. Door dit alles zal uw werkdruk merkbaar verminderen, zal uw werk en uw privé beter in balans zijn en heeft u meer plezier in uw werk.

De drie dagdelen waaruit deze training bestaat, kunnen overigens ook als afzonderlijke trainingen worden verzorgd. Zie hiervoor de “Training Leer nee zeggen”, de “Training Uw ideale weekplanning” en de “Training Mindful werken”.

Tip: Wij verzorgen ook coaching bij motivatieproblemen, coaching voor loopbaanontwikkeling, coaching bij ingrijpende veranderingen op het werk en coaching voor reïntegratie.

Titel Meer plezier in uw werk
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 3 dagdelen + individueel gesprek van 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers 10
Leerdoelen

U leert om meer plezier te hebben in uw werk

U leert nee te zeggen

U leert naar een ander te luisteren

U leert voor uzelf zorg te dragen

U leert uw gedachten positief te formuleren

U leert wanneer u beter nee kunt zeggen

U leert meerdere manieren om nee te zeggen

U leert te zorgen voor een ideale weekplanning

U leert te zorgen voor een evenwichtige privé/werk balans

U leert uw eigen week vorm te geven

U leert prioriteiten te stellen

U leert betere keuzes te maken

U leert tijdsurfen toe te passen als een manier van timemanagement

U leert beter te plannen

U leert uw agenda beter te managen

U leert mindful te werken

U leert mindful te reageren op anderen

U leert naar uw eigen lichaam te luisteren

U leert naar uw eigen gedachten te luisteren

U leert naar uw eigen emoties te luisteren

U leert te ontspannen

U leert gebruik te maken van natuurlijke pauzes

U leert om te schakelen tussen activiteiten en rustmomenten

U leert te focussen op één enkele taak

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen