Training Omgaan met agressie op school

Training Omgaan met agressie op school

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn.

Tijdens de “Training Omgaan met agressie op school” leert u agressie voorkomen, agressie herkennen en effectief ingrijpen bij agressie. De training is afwisselend, activerend, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van elke deelnemer en aangepast aan de situatie bij u op school.

Titel Omgaan met agressie op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 1 dagdeel
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

Voorkomen

 • hoe agressie op school zoveel mogelijk kan worden voorkomen

Herkennen

 • verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie
 • instrumentele agressie en frustratieagressie
 • proactieve agressie en reactieve agressie

Ingrijpen

 • reageren op agressie tegenover u
 • reageren op agressie tegenover een ander
 • inbreken bij agressie
 • wanneer fysiek ingrijpen wel of niet is toegestaan
 • wanneer er wel of geen aangifte moet worden gedaan bij de politie
 • omgaan met agressie vanuit ouders

Al onze trainingen

 • worden verzorgd tegen een scherp tarief.
 • zijn gewoon bij u op locatie. U hoeft dus nergens heen.
 • zijn op het door u gewenste tijdstip. U verliest daardoor zo min mogelijk lestijd.
 • kunnen wij laten aansluiten op uw eigen schoolveiligheidsplan. Dit maatwerk bieden wij u kosteloos aan.
 • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs.
 • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.
 • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname.

Trainingen
Offerte aanvragen
Tarieven aanvragen

Relevante artikels

Omgaan met agressie