Training Omgaan met agressie op school

Training Omgaan met agressie op school

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn.

Tijdens de “Training Omgaan met agressie op school” leert u effectief in te grijpen bij verscheidene soorten agressie, zowel tegenover u als tegenover een ander en zowel verbaal als ook fysiek.

Titel Omgaan met agressie op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 1 of 2 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert om te gaan met agressie

U leert onderscheid te maken tussen verbale agressie, psychologische agressie en fysieke agressie

U leert effectief te handelen bij frustratieagressie

U leert effectief te handelen bij instrumentele agressie

U leert voortdurende agressie alsnog te stoppen

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover u

U leert effectief te handelen bij agressie tegenover een ander

U leert effectief te handelen bij agressie vanuit ouders van leerlingen

U leert te onderscheiden wanneer u fysiek mag ingrijpen

U leert op welke wijze u fysiek mag ingrijpen

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte moet worden gedaan bij de politie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen

Relevante artikels

Omgaan met agressie