Training Omgaan met discriminatie op school

Training Omgaan met discriminatie op school

Reeds het allereerste artikel van onze grondwet betreft het verbod op discriminatie. Ook het wetboek van strafrecht besteedt er ruime aandacht aan. Toch is niet altijd even duidelijk of er überhaupt sprake is van feitelijke discriminatie. Het kan ook zo zijn dat iemand discriminatie ervaart, terwijl daar feitelijk geen sprake van is. Desalniettemin hebben zowel de feitelijke discriminatie als ook de ervaren discriminatie een grote invloed op de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Tijdens de “Training Omgaan met discriminatie op school” leert u discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen en effectief te handelen bij zowel feitelijke als bij ervaren discriminatie.

Titel Omgaan met discriminatie op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 1 dagdeel
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert om te gaan met discriminatie

U leert te begrijpen welke psychologische processen ten grondslag liggen aan discriminatie

U leert discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen

U leert stereotype vooroordelen te minimaliseren

U leert effectief te handelen bij feitelijke discriminatie

U leert effectief te handelen bij ervaren discriminatie

U leert te onderscheiden wanneer er aangifte moet worden gedaan bij de politie

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen