Training Omgaan met pesten op school

Training Omgaan met pesten op school

Pesten kan grote gevolgen hebben voor de psychologische en de sociale ontwikkeling van leerlingen. Gevoelens van onzekerheid, angstigheid, depressie, stress, eenzaamheid en bindingsangst kunnen een leven lang aanhouden. Het is daarom essentieel dat pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen en zo snel mogelijk wordt opgelost.

Tijdens de “Training Omgaan met pesten op school” leert u pesten zoveel mogelijk te voorkomen, signalen van pesten te herkennen en effectief te handelen ten opzichte van zowel de gepeste als de pestende leerling. Ook leert u effectief te handelen ten opzichte van de ouders van zowel de gepeste als van de pestende leerling. U leert om te gaan met zowel het pesten in real life als ook met online pesten.

Titel Omgaan met pesten op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 2 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert om te gaan met pesten

U leert pesten zoveel mogelijk te voorkomen

U leert te werken met een anti-pestprogramma

U leert pesten te onderscheiden van ruziën of plagen

U leert wat de gevolgen zijn van pesten

U leert de non-verbale signalen te herkennen die wijzen op pesten

U leert te herkennen welke leerlingen een vergrote kans lopen om gepest te worden

U leert te werken met een pestprotocol

U leert te werken met de vijfsporenaanpak

U leert effectief om te gaan met de gepeste leerling

U leert effectief om te gaan met de ouders van de gepeste leerling

U leert effectief om te gaan met de pestende leerling

U leert effectief om te gaan met de ouders van de pestende leerling

U leert om te gaan met online pesten / cyberpesten / digipesten

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen

Relevante artikels

Pesten en de individuele docent

Online pesten, cyberpesten, digipesten