Training Omgaan met radicalisering op school

Training Omgaan met radicalisering op school

Radicalisering is een zeer actueel thema. De term raakt aan andere actuele onderwerpen zoals extremisme en terrorisme. Radicalisering is niet slechts een gevaar voor de veiligheid op school, maar het vormt eveneens een gevaar voor onze democratische rechtstaat, de staatsveiligheid en de openbare orde.

Tijdens de “Training Omgaan met radicalisering op school” leert u radicalisering zoveel mogelijk te voorkomen, signalen van radicalisering te herkennen en effectief te handelen bij waargenomen radicalisering. U leert daarbij om radicalisering te benaderen in de context van de puberale ontwikkeling.

Titel Omgaan met radicalisering op school
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 1 dagdeel
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert om te gaan met radicalisering

U leert radicalisering zoveel mogelijk te voorkomen

U leert te herkennen door welke factoren radicalisering wordt getriggerd

U leert radicalisering te herkennen

U leert de verbanden te zien tussen radicalisering, extremisme en terrorisme

U leert vast te stellen of waargenomen radicalisering legaal dan wel illegaal is

U leert radicalisering te benaderen in de context van de puberale ontwikkeling

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen