Training Verbaal deëscaleren

Training Verbaal deëscaleren

In het onderwijs komt agressie helaas regelmatig voor. Agressie tussen leerlingen onderling, agressie van leerlingen richting docenten en zelfs agressie van ouders richting docenten. De incidenten zijn lang niet altijd even ernstig, maar de gevolgen voor de betrokkenen kunnen desalniettemin verstrekkend zijn.

Tijdens de “Training Verbaal deëscaleren” leert u op een effectieve manier verbaal in te grijpen bij verscheidene soorten agressie. U leert hoe u agressie reeds in een vroeg stadium kunt herkennen en tot bedaren kan brengen door de inzet van zowel verbale als non-verbale vaardigheden. U leert gesprekken te begrenzen, te regisseren en bij te sturen, waarbij u hard op de inhoud bent terwijl u toch zacht op de relatie blijft.

Titel Verbaal deëscaleren
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsmanagers
Duur 1 of 2 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 14
Leerdoelen

U leert verbaal te deëscaleren

U leert effectief te handelen bij frustratieagressie

U leert effectief te handelen bij instrumentele agressie

U leert in een verhitte situatie verbaal de juiste boodschap af te geven

U leert in een verhitte situatie non-verbaal de juiste boodschap af te geven

U leert ervoor te zorgen, dat een gesprek niet uit de hand loopt

U leert ik-gedrag, jij-gedrag en jullie-gedrag te herkennen

U leert de dialoog op te zoeken

U leert een dialoog te begrenzen

U leert gesprekken te regisseren

U leert gesprekken bij te sturen

U leert hard op de inhoud te zijn terwijl u toch zacht op de relatie blijft

U leert de sociale veiligheid te herstellen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen