Training Weerbaarheid vergroten

Training Weerbaarheid vergroten

De sociale veiligheid is er zeer bij gebaat wanneer leerlingen weerbaar zijn doordat ze grenzen kunnen stellen en op een passende wijze voor zichzelf kunnen opkomen. Dit is sowieso belangrijk voor hun eigen zelfbeeld, maar in het bijzonder wanneer er sprake is van groepsdruk, van pesten of van kindermishandeling. Desalniettemin missen veel leerlingen deze competentie en is het daarom belangrijk om leerlingen hierin te trainen.

Tijdens de “Training Weerbaarheid vergroten” leert u hoe u leerlingen kunt trainen in het vergroten van hun weerbaarheid, zodat zij grenzen kunnen stellen en voor zichzelf kunnen opkomen wanneer er sprake is van groepsdruk, van pesten of zelfs van kindermishandeling. U leert een groot aantal werkvormen die de weerbaarheid vergroten, zoals bijvoorbeeld psycho-fysieke werkvormen, vertrouwensoefeningen, samenwerkingsoefeningen en kringgesprekken. Tijdens de training doet u echte ervaring op in het trainen van anderen.

Titel Weerbaarheid vergroten
Doelgroep Docenten en leerkrachten
Mentoren
Duur 3 dagdelen
Maximum aantal deelnemers 30
Leerdoelen

U leert de weerbaarheid van leerlingen te vergroten

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van iemands zelfbeeld

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van groepsdruk

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van pesten

U leert weerbaarheid te vergroten in de context van kindermishandeling

U leert de voor weerbaarheid meest belangrijke houdingsvaardigheden

U leert de voor weerbaarheid meest belangrijke didactische vaardigheden

U leert een groot aantal werkvormen toe te passen die de weerbaarheid vergroten

U leert te werken met psycho-fysieke werkvormen

U leert te werken met vertrouwensoefeningen

U leert te werken met samenwerkingsoefeningen

U leert te werken met kringgesprekken

U leert echte ervaring op te doen in het trainen van anderen in het vergroten van de weerbaarheid

U leert leerlingen correct door te verwijzen bij eventuele vragen of problemen

Al onze trainingen

  • worden verzorgd tegen een scherp tarief
  • worden kosteloos aangepast aan de situatie bij u op school
  • worden eenvoudig gefinancierd vanuit uw budget voor deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • worden verzorgd op de door u gewenste locatie
  • worden verzorgd op het door u gewenste tijdstip
  • worden verzorgd door professionele trainers met een ruime ervaring in het onderwijs
  • zijn gericht op de professionele ontwikkeling van elke deelnemer
  • zijn afwisselend en activerend
  • worden opgevolgd door een gepersonaliseerd certificaat voor serieuze deelname

Tarieven aanvragen
Offerte aanvragen
Bekijk al onze trainingen:
Trainingen