Opstellen schoolveiligheidsplan

Opstellen schoolveiligheidsplan

Om een schoolveiligheidsplan op te stellen, moet allereerst worden vastgesteld in hoeverre het reeds beschikbare materiaal voldoet aan de eisen van de ‘Wet Veiligheid op school’ en de afspraken uit het ’Actieplan Sociale veiligheid op school’. Hiertoe kunt u gebruik maken van de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan.

Het is aan te raden om bij het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan gebruik te maken van een professionele expert. In de eerste plaats geeft dit de garantie dat het schoolveiligheidsplan daadwerkelijk voldoet aan alle wettelijke eisen en geldende afspraken. Daarnaast kan een expert op basis van een ruime ervaring zorgen voor een daadwerkelijk optimaal schoolveiligheidsplan. Tot slot kan de inzet van een expert een aanzienlijke besparing realiseren met betrekking tot de tijdsinvestering waardoor eveneens de kosten worden beperkt.

Wanneer een school (eerst) zelf aan de slag wil gaan, dan kan gebruik worden gemaakt van een tweetal hulpmiddelen:

  • De PO-raad, de VO-raad en de Stichting School & Veiligheid hebben tezamen het Digitaal Veiligheidsplan ontwikkeld. Dit instrument maakt scholen allereerst bewust van de factoren die de sociale veiligheid op school beïnvloeden. Daarnaast maakt het inzichtelijk in welke mate het veiligheidsbeleid reeds op orde is en in welke mate het veiligheidsbeleid nog nadere aandacht behoeft.
  • De Algemene Onderwijsbond heeft de brochure ‘Veilig onderwijs, schoolveiligheidsplan’ uitgebracht Deze brochure bespreekt de belangrijkste spelers bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid, hoe belanghebbenden kunnen worden betrokken bij de implementatie daarvan en in welke stappen dit zou kunnen worden gedaan.

Tot slot kunnen schoolveiligheidsplannen van andere scholen worden doorgelezen. Veel scholen hebben hun Schoolveiligheidsplan op hun website geplaatst. Deze zijn eenvoudig te vinden door te googlen op “filetype:pdf Schoolveiligheidsplan” of op “filetype:doc Schoolveiligheidsplan”.

<Klik hier om meer te lezen over het opstellen van een goed schoolveiligheidsplan>