Protocol Omgaan met seksuele intimidatie

Protocol Omgaan met seksuele intimidatie

Er is sprake van seksuele intimidatie wanneer iemand wordt geconfronteerd met ongewenste seksueel getinte aandacht. Deze aandacht kan zowel verbaal, als non-verbaal als fysiek zijn. Het doet er niet toe of deze aandacht opzettelijk of onopzettelijk wordt getoond.

Met de term seksueel misbruik wordt gedoeld op alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik door een medewerker, dan is er sprake van een zedenmisdrijf.

In ons “Protocol Omgaan met seksuele intimidatie” wordt beschreven hoe men stapsgewijs kan handelen wanneer er sprake lijkt te zijn van seksuele intimidatie. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan het signaleren van seksuele intimidatie door te herkennen hoe het zich uit, zowel verbaal als non-verbaal als fysiek.

Er wordt duidelijk gemaakt wanneer seksuele intimidatie overgaat in seksueel misbruik, hoe beide vormen kunnen worden gemeld, hoe er aangifte kan worden gedaan en welke personen en instanties kunnen worden ingeschakeld in geval van een incident van seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Met betrekking tot de omgang met seksuele intimidatie, kunt u uw medewerkers ook trainen in het weerbaar maken van leerlingen en in traumaverwerking. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een maatwerkcursus met betrekking tot uw veiligheidsdocumentatie te laten ontwerpen en begeleiden.

Bekijk ook onze andere protocollen.

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan