Certificaat

Certificaat

Al onze trainingen zijn erop gericht om elke afzonderlijke deelnemer een stap te laten maken in zijn professionele ontwikkeling. Wanneer zowel de trainer als ook de organisator binnen de school oordelen, dat een deelnemer serieus heeft deelgenomen aan de training, dan ontvangt deze deelnemer na afloop een gepersonaliseerd certificaat. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Wij benadrukken dat serieuze deelname een voorwaarde is om het certificaat te verkrijgen, omdat wij er groot belang aan hechten dat alle door ons verstrekte certificaten daadwerkelijk betekenis hebben. Elk certificaat dat wij verstrekken, geeft niet slechts aan dat een deelnemer aanwezig was tijdens de training, maar deze betekent dat zowel wijzelf als ook de school oordelen, dat de deelnemer serieus heeft deelgenomen aan de training.

Dit heeft tot gevolg, dat de door ons verstrekte certificaten met recht kunnen worden opgenomen in het ontwikkelingsportfolio van de gecertificeerde deelnemer en het certificaat bij uitstek kan worden gebruikt bij de interne sollicitatie naar bijvoorbeeld een LC of een LD functie.