Stichting School & Veiligheid
TAGS: Digitaal VeiligheidsplanSociale veiligheidStichting School & VeiligheidWet Veiligheid op school

Stichting School & Veiligheid

De Stichting School & Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie over de sociale veiligheid op scholen. Zij wordt hiervoor gesubsidieerd door de rijksoverheid, namelijk door het ministerie van OCW. De stichting is gevestigd in Utrecht en de huidige directeur is Klaas Hiemstra.

Naar aanleiding van de ‘Wet Veiligheid op school’ helpt de Stichting School & Veiligheid scholen om te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Zo is zij mede-ontwikkelaar van het Digitaal Veiligheidsplan en zet zij ambassadeurs in.

De Stichting School & Veiligheid bestaat uit vier onderdelen:
1) Het Centrum School en Veiligheid voor scholen met vragen over het veiligheidsbeleid
2) Het voormalige PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie) voor vertrouwenspersonen met vragen over klachtafhandeling
3) Pestweb voor ouders en kinderen met vragen over pesten
4) Gay&School voor scholen en LHBT-leerlingen met vragen over seksuele diversiteit

De Stichting School & Veiligheid beheert een website met een uitgebreide kennisbank. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals bijvoorbeeld pesten, radicalisering en internet. Daarnaast worden er allerlei methoden besproken, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsthermometer van Vreedzame school. Ook vindt men er allerlei checklists en enquêtes.

Tot slot verzorgt de stichting ook een helpdesk, een nieuwsbrief, een Youtube kanaal en verscheidene trainingen en conferenties.

Lees meer: Nuttige bronnen