Stichting School & Veiligheid

Stichting School & Veiligheid

De Stichting School & Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie over de sociale veiligheid op scholen. Zij wordt hiervoor gesubsidieerd door de rijksoverheid, namelijk door het ministerie van OCW. Deze stichting is gevestigd in Utrecht en de huidige directeur is Klaas Hiemstra.

Naar aanleiding van de ‘Wet Veiligheid op school’ helpt deze stichting scholen om te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Zo is zij mede-ontwikkelaar van het Digitaal Veiligheidsplan en zet zij ambassadeurs in.

De Stichting School & Veiligheid bestaat uit vier onderdelen:
1) Het Centrum School en Veiligheid voor scholen met vragen over het veiligheidsbeleid
2) Het voormalige PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie) voor vertrouwenspersonen met vragen over klachtafhandeling
3) Pestweb voor ouders en kinderen met vragen over pesten
4) Gay&School voor scholen en LHBT-leerlingen met vragen over seksuele diversiteit

De Stichting School & Veiligheid beheert een website met een uitgebreide kennisbank. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals bijvoorbeeld pesten, radicalisering en internet. Daarnaast worden er allerlei methoden besproken, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsthermometer van Vreedzame school. Ook vindt men er allerlei checklists en enquêtes. Tot slot verzorgt de stichting ook een helpdesk, een nieuwsbrief, een Youtube kanaal en verscheidene trainingen en conferenties.

Mijn Veilige School is niet direct verbonden aan deze stichting, maar werkt wel zoveel mogelijk in overeenstemming met de door hen verspreide informatie. Hierdoor kunnen wij in onze cursussen en in onze begeleiding bij het optimaliseren van het schoolveiligheidsplan optimaal aansluiten bij de eventuele producten of diensten die een school reeds zou kunnen afnemen bij de Stichting School & Veiligheid.

Zo begeleiden wij doorlopend scholen in het optimaliseren van het schoolveiligheidsplan nadat zij reeds een eerste indicatie van hun materialen hadden verkregen via het Digitaal Veiligheidsplan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onze Kwaliteitsscan direct vele malen meer inzicht geeft in de status van uw materiaal dan dat u ooit zou kunnen bereiken met het Digitaal Schoolveiligheidsplan. Zeker wanneer het aankomt op het vaststellen van alle elementen die wettelijk verplicht zijn. Desalniettemin beschouwen wij het Digitaal Veiligheidsplan als een aardige tool voor een eerste indicatie.

Relevante cursussen

Cursus Omgaan met pesten op school

Cursus Leerlingen weerbaar maken

Cursus Omgaan met discriminatie op school

Cursus Omgaan met radicalisering op school

Cursus Sociale veiligheid op internet

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan